Seznam článků

TIBETSKÝ BUDDHISMUS - LAMAISMUS

Lamaismem se nazývá podle lámů – řeholních duchovních vůdců. Lamaismus se rozšířil i do Mongolska. Spojuje v sobě více prvků. Jednak původní tibetský šamanismus, mahájánový buddhismus i pozdější buddhistický mysticismus. Jemu vévodí složité bohoslužebné obřady, při kterých se uctívá velké množství božstev a démonů, kteří symbolizují síly kosmu. Důležitá je modlitba včetně používání modlitebních mlýnků, dále to je mystická a spiritistická praxe a důraz na řeholní život. V klášterech žila až pětina obyvatelstva.

Tibet byl do r. 1951 samostatným státem. V čele stál opat hlavního kláštera ve Lhase, dalajláma, který byl nejvyšším duchovním a světským vládcem. Po vítězství čínské komunistické revoluce, byl Tibet anektován a připojen k Číně. Kultura tibetského buddhismu byla poničena, obzvláště za tzv. kulturní revoluce. Dalajláma, včetně současného, který žije v Indii v exilu, je považován za převtělení bódhisattvy Avalókitešvary, božského patrona a symbolu Tibetu.

OBŘADY A SVÁTKY

Buddhismus není jednotným náboženstvím, v hinajáně jde o náboženství bez bohů či boha, v mahájáně se jedná o polyteismus nebo panteismus. Všechny směry a sekty buddhismu spojuje hluboká náboženská úcta k osobnosti zakladatele tohoto náboženství. Náboženské obřady se liší podle jednotlivých směrů, škol, sekt a zemí. Všichni buddhisté slaví památku Buddhova narození a smrti. Uctívají se mahájánová božstva a velcí bódhisattvové. Oblíbené jsou i poutě na posvátná místa spjatá s Buddhovým životem a místy jeho působení. Buddhismus je celkem tolerantním náboženstvím, nemá pevný řád v nauce, proto do sebe často přijímá i prvky jiných náboženství, např. kult zemřelých předků, taoismu, šintoismu popřípadě i křesťanství.

SOUČASNÝ STAV BUDDHISMU

K buddhismu se ve světě hlásí kolem 320 milionů lidí. Přibližně 300 milionů žije v Asii, zbytek v Evropě, Americe a Africe. Hinajánový buddhismus vyznává 38%, mahajánový buddhismus 56% a lamaismus 6% věřících. V Evropě i Americe je patrný nárůst zájmu o buddhismus, obzvláště se jedná o Tantrickou jógu (zjednodušeně řečeno: V tantře mužské a ženské tělo se spojuje a spojením se dotýká lidské duše a lidského nitra. Tantra je růst vědomí člověka. Tantra je cesta k životu, technologie a alchymie života. Tantra je milování těla, duše a celé bytosti. Tantra je milostné spojení nejenom na tělesné úrovni, ale i na úrovni duševní, emocionální, prožitkové a duchovní. Naše cesta Tantry není vázaná na žádná náboženství, směr a ani ortodoxní nauku.) A na sex na jednu stranu západní člověk velice dobře slyší, na druhou stranu to je docela dobrý byznys. Je otázkou, nakolik evropští a američtí guru to myslí s tantrou vážně a nakolik jim jde pouze o obchod.