Seznam článků

HINDUISMUS

V pravém slova smyslu se snad ani nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy. Hinduismus bývá považován za synkretický systém, který spojuje nábožensko – filozofické spekulace bráhmanů s lidovými představami. V oblasti hinduistické teologie jsou školy ortodoxní i neortodoxní, záleží na výběru. Tyto školy především rozvíjejí soustavy jógy a snaží se vykonávat misijní činnost mimo území Indie. Hinduismus se také setkává s vlivy islámu i křesťanství a snaží se s nimi vyrovnat. V lidové víře a jejím prostředí je v tomto období typický polyteismus, který se projevuje v uctívání miliónů bohů. Hinduistický panteon je tvořen přibližně 33 milióny božstev. V praxi bývá uctíván většinou jeden nebo několik málo bohů. Tito bohové mohou přijímat podobu mužskou, ženskou i zvířecí. U hinduistů má v životě všechno posvátný ráz a vše je spjato s řadou předepsaných veřejných i soukromých obřadů. Jednotlivé mezníky života, jako narození, sňatek a smrt jsou doprovázeny rodinnými obřady. Hindové se obvykle modlí dvakrát denně a modlitba je spojená s obětováním božstvu, při oběti se pronášejí védské texty a obětuje se ve formě květin a ohně. V chrámech se přinášejí oběti symbolům božstev – obrazům a sochám. Svátků je mnoho. Liší se podle uctívaných božstev, krajů a hinduistických sekt. Cílem hinduistických poutí jsou význačné chrámy, posvátná místa a řeky (Ganga). Rituální charakter má i pohřeb; mrtví jsou tradičně spalováni na hranicích. Pro novodobý hinduismus je příznačné reformní a misijní úsilí, které se snaží převzít západní civilizační hodnoty a zároveň Západu zprostředkovat indické duchovno a moudrost (hnutí Haré Kršna). Vzhledem k tomu, že většina hinduistických věřících žije v Indii, je hinduismus považován za indické národní náboženství. Hinduistů je dle sčítání v roce 1990 přibližně 700 miliónů.