Seznam článků

SHRNUTÍ

Védské náboženství

I když v počátečním stadiu védského náboženství existuje jeden hlavní bůh, souběžně s ním působí další bohové. Nejedná se o náboženství zjevené, ale vymyšlené lidmi. Magie se svou snahou ovlivňovat lidi zcela jistě nemá mít pevné místo v bohopoctě. Toto náboženství nemůže ze své podstaty naplnit život přemýšlivého člověka, proto se stavíme k tomuto náboženství negativně.

Brahmánské náboženství

Ani zde není možné nalézt osobního milujícího Boha. Karma je neprokazatelná a samsára - věčné stěhování duše dle zásluh je zcela zcestné. Je zde nepoměr mezi množstvím duší a množstvím živých bytostí. Co bylo spíše: duše, nebo živé bytosti. Kde se vzali? Jak mohu ovlivnit svoje další „převtělení“, když se narodím jako zvíře např. hlemýžď, jak mohu postoupit výše? Ani jóga se svým blaženým klidem neodpovídá na základní otázky např. vzniku světa a k čemu je to vše dobré. Fatalismus – víra v moc osudu z nás dělá naprogramovanou kalkulačku, nemáme možnost se vzepřít svému osudu a na druhou stranu, jak se máme vymknout věčnému převtělování, když už máme svůj osud předem napsaný? Ani toto náboženství nemůžeme přijmout za své.

Hinduismus

U hinduismu jsme na tom podobně. Svým způsobem se ani nejedná o náboženství, 33 milionů bohů nás zřejmě také vnitřně nenaplní. Dalším problémem je neuchopitelnost tohoto systému. Jak se komu hodí, přidává nebo naopak ubírá z nauky, vytváří nové sekty, které se od sebe diametrálně liší, jedna nauka popírá druhou. S tímto náboženstvím nelze souhlasit.

Šivaismus

Je rovněž náboženství mnoha sekt. Podobně jako bráhmanské náboženství vyznává karman a sámsáru. I pro šivaismus platí stejný závěr jako u bráhmanského náboženství.

Višnuismus

Výron neosobního Brahmy – nejvyšší bůh Višnu s jeho možností převtělovat se v rybu nebo trpaslíka nás nemůže také uspokojit. Převtělení Višnua v Krišnu těží ze svého v podstatě erotického kultu. Toto se běžnému člověku jeví jako lákavé, ovšem pouze do doby, než těžce onemocní. Potom nastává pro člověka těžké vystřízlivění, bohužel ale nenalézá řešení. I toto náboženství se jeví jako nepřijatelné.

Džinismus

Zbožštění člověka – Mahávíry také nedává oporu pro život člověka. Totální odříkání se všeho s teorií, že musím ochraňovat i veškerý hmyz, být přísný vegeterián a koloběhem převtělování také nedává oporu pro lidský život. Není zde řečeno, kdo je člověk, odkud pochází a kam kráčí. Není možné uctívat člověka jako boha, vždyť si nedokáže prodloužit život ani o den. I toto náboženství je zcestné.

Sikhismus

Vznikl syntézou několika náboženství, i když hlásá monoteismus a nesmrtelnou duši, není zde jasno, jak se chová nesmrtelná duše, když cílem je nirvána. Nelze si upravovat různá náboženství tak, aby to člověka oslovovalo. Je jen jedna absolutní pravda, nikoliv relativní uzpůsobení pravdy. Nemůžeme se ztotožnit ani s tímto náboženstvím.

Buddhismus

Buddhismus hínajánový není náboženstvím, ale filozofií, cestou jak se vysvobodit vlastní silou z utrpení. Neřeší otázky, jestli je svět věčný, jak se liší duše od těla, popřípadě co bude po smrti. Buddhistická láska je jen prostředníkem na cestě k cíli, vždy jej vede ohled na vlastní prospěch ve smyslu cesty k ukončení utrpení a vyhasnutí touhy. Pro buddhismus mahájánový je charakteristické zbožštění Buddhy a převzetí dalších božstev od hinduistů. Ani zde se neodpovídá na základní otázky člověka (viz. výše). Musíme odmítnout jak buddhismus hínajánový, který není náboženstvím, tak buddhismus mahájánový, který je polyteistickým náboženstvím s množstvím sekt a směrů.

Tibetský buddhismus – lamaismus

Není možné se ztotožnit s množstvím bohů a uctíváním démonů. I když je dalajláma považován za převtělení bódhisattvy Avalókitešvary, bohužel je smrtelný… Tedy i lamaismus s uctíváním démonů nelze prohlásit za pravé, zjevené náboženství.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Buddhismus [on-line], Poslední aktualizace 16. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus

Džinismus [on-line], Poslední aktualizace 10. 4. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Džinismus

Guatama [on-line], Poslední aktualizace 24. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: Budha http://cs.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha

Hinajána [on-line], [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://www.lucief.wz.cz/zakladni_druhy.htm

Samsára [on-line], Poslední aktualizace 17. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Samsára

Sikhismus [on-line], Poslední aktualizace 20. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sikhismus

Šivaismus [on-line], Poslední aktualizace 16. 3. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šivaismus

Višnuismus [on-line], [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/visnuismus/

Tantra [on-line], [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://www.tantra-joga.cz/index.php

Ostatní dokumenty

KRUMPOLC, Eduard. Fundamentální teologie, část I. a II. Olomouc: (skripta teologické fakulty Olomouc), 2001

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita, Ústřední církevní nakladatelství v Praze, 1984

PODLEŠÁK, Jan. Dějiny náboženství (Živé náboženské systémy). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra společenských věd, 1997