Seznam článků

Árijci přišli do Indie pravděpodobně ze staré Baktirie. S sebou si přinesli původní náboženství. Uctívali jednoho boha, kterého nazývali Dyaus (ze sanskrtského div-zářiti). Později byl nazýván Dyaus Pitar – Otec nebe. Časem ustoupil do pozadí a nahradil ho král bohů Varun. Největší invaze Árijců nastala mezi roky 1500 – 1200 př. n. l. V té době už v Indii existovala rozvinutá kultura s centry ve městech Mohendžodaro a Harappa. Tuto kulturu vytvořili původní obyvatelé tmavé pleti – drávidové. I když ovládnutí Drávidů trvalo ještě další století, smíšením s Árijci světlé pleti vznikal nový národ který se jmenoval Hinda – Hindové. Tento národ měl množství náboženství a sekt, která se postupně vyvíjela ze staroindické mytologie. Hinduismus jako takový je spíše evropský pojem, protože se jedná o propletenec různých náboženství, která se vzájemně doplňují, nebo naopak popírají. Dějiny náboženství v Indii se dělí na tři hlavní periody a to védské náboženství, bráhmanské náboženství a hinduismus.