Seznam článků

SIKHISMUS

Z duchovního setkání hinduismu a islámu vzniklo v Indii nové náboženství, které představuje syntézu hinduistických a islámských nauk. Zakladatel sikhismu Bábá Nának (1469-1538) pocházel z provincie Paňdžáb (dnes Pákistán). Byl ženatý, měl dva syny. Kolem r. 1500 se zřekl manželského života, stal se asketou a začal hlásat svoje učení. Guru – učitel, duchovní vůdce Nának zastával společně s islámem přísný monoteismus, z hinduismu převzal víru v nesmrtelnost duše, převtělování a v nirvánu, jako ukončení cyklů reinkarnací. Jeho učení představovalo reformu hinduismu, protože odmítal polyteismus, kastovní uspořádání společnosti a askezi jako nezbytný předpoklad náboženského života. O bohu učil, že je jediný, osobní, věčný a všudypřítomný a je stvořitelem světa a člověka. K dosažení spásy je třeba stále myslet na boha, vzývat jeho jméno, mít gurua a pobývat ve společnosti svatých mužů. Před bohem jsou si všichni rovni, kasty ani asketismus nejsou ke spasení nutné.

Příslušníky sikhského náboženství můžeme poznat podle těchto symbolů:

  • Kéš - nikdy nestříhané vlasy a u mužů také neholené vousy - symbol přirozenosti
  • Kanghá - hřeben - symbol čistotnosti
  • Kará - ocelový náramek na zápěstí - symbol jednoty boha (kruh nemá začátek ani konec)
  • Kaččchá - krátké kalhoty - symbol cudnosti
  • Kirpán - meč - symbol povinnosti chránit bezbranné (v moderní době nosí většina Sikhů kirpán menších rozměrů, připomínající dýku)

Sikhové nesmějí kouřit, užívat drogy a alkohol, jíst vepřové a hovězí maso. Vynikají především v ozbrojených silách. K sikhismu se hlásí přibližně 17 milionů.