Seznam článků

VIŠNUISMUS

Višnu je výronem jednoho základního neosobního Brahmy – nevyššího boha. Višnu je uctíván jako bůh zachovatel. Má možnost se převtělovat. Počet jeho avatarů se udává přibližně 6-23. Podle tohoto mýtu bůh zůstává na nebi, ale jeho druhé já občas sestupuje na zemi. Neznámějším vtělením boha Višnua je Krišna (Kršna) – černý. Z dalších méně důležitých avatarů boha Višnua je ryba, želva, trpaslík a další.

Kršnův kult je silně eroticky zabarvený, v něm jsou lidské duše srovnávány s gópími neboli pastýřkami krav, které hrají s bohem věčnou hru lásky. I přes uznávání kastovního systému je z hlediska višnuistů pro duchovní úroveň člověka jedině směrodatný, stupeň bhakti.