Seznam článků

SHRNUTÍ

Argumenty popírající darwinismus jsou jednoznačně převažující. Nemá cenu pokračovat v psaní protiargumentů Darwinovy teorie, je jich totiž neskonalé množství. Cílem bylo ukázat alespoň na zlomku informací, že je nemožné, aby vše bylo dílem náhody. Jinak bychom museli připustit, že vesmír nemá za cíl vznik života, nemá totiž žádný účel. Nemá žádný cíl. Ani nemůže mít. Cílem vesmíru není ani to, aby vůbec jen byl. Nemá-li vesmír cíl, nemá ani sám o sobě smysl. Z toho vyplývá, že život člověka nemá cíl, smysl. Proč zde vlastně jsme? K čemu jsou dobré u tupé hmoty řídící se pouze zákonem přežití takové záležitosti jako svědomí, čest, smysl pro krásu, lásku a odříkání. Jak je možné, že cítíme, že nás něco přesahuje? Těch proč je opravdu hodně. Jako jediná nosná myšlenka vystupuje do popředí, že nejsme dílo náhody. Máme rozum, vůli a svědomí. To nás opravňuje konstatovat (a dává logicky nejuspokojivější odpověď), že nejsme dílo náhody, máme svůj smysl a cíl. Z toho vyplývá, že na vzniku života se podílela bytost, která má vlastnosti uvedené v článku „Definice Boha“. Říkejme jí Bůh – Stvořitel.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


4 důkazy proti evoluci [on-line], [Citováno 1. 1. 2011]. Dostupné na http://www.donebe.procne.info/evolution/inteligentdesign.html

 Charles Darwin [on-line], Wikipedie, Poslední aktualizace 5. 1. 2011. [Citováno 6. 1. 2011]. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

 Darwinismus [on-line], Poslední aktualizace 23. 7. 2008. [Citováno 2. 1. 2011]. Dostupné na http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=18075&s_lang=2&title=darwinismus

 Darwinismus – tehdy a dnes [on-line], Poslední aktualizace 9. 6. 2006. [Citováno 2. 1. 2011]. Dostupné na http://www.sightlessworld.wz.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=110

 Darwinismus versus kreacionismus [on-line], Poslední aktualizace 08. 07. 2010. [Citováno 4. 1. 2011]. Dostupné na http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2010060010

 Evoluční teorie - věda nebo náboženství? [on-line], [Citováno 3. 1. 2011]. Dostupné na http://www.granosalis.cz/

 HÁJEK, Petr. Darwin a darwinismus [on-line], Poslední aktualizace 27. 04. 2009. [Citováno 25. 12. 2010]. Dostupné na http://www.natia.cz/print_cz.aspx?pageid=969

 Molekulární biologie a „nezjednodušitelná složitost“ [on-line], Poslední aktualizace 5. 12. 2008. [Citováno 28. 12. 2010]. Dostupné na http://www.jbnm.cz/index.php?art=16

 [on-line], [Citováno 10. 1. 2011] Dostupné na: http://architektivesmiru.wgz.cz/stari-zeme-a-vesmiru

Ostatní dokumenty

BERTHAULT, Guy. Les datations préhistoriques par la geologie. Science et Foi, 7/1988, CESHE, B-7500 Tournai, Belgie.

CALAIS, R. C. – WILLIAMS, E. L. Examples of Rapid Burial necessery for Fossilization. Creation Research Society Quaterly z března a června 1989.

COOK, Melvin A. Prehistory and Earth Models. Londýn: Max Parrish, 1966.

BERTHAULT, Guy – NOURISSAT, Yves – TASSOT, Dominique. Préhistoire transformist ou préhistoire biblique?. CESHE B 7500 Tournai, Belgie, 1986.

JOHNSON, Phillip E. Spor o Darwina. Přeložila Alena Koželuhová z anglického originálu Darvwin on Trial. 1. vydání, Praha: Návrat domů, 1996, ISBN 80-85495-57-0. H.

PRESS, František. Věda a víra. 1994. ISBN 80-901553-2-4.

RUPKE, N. A. Prolegomena to the Study of Cataclysmal Sedimentation. Ve sborníku Why not creation? Terre Haute, IN 47803, USA: Creation Research Society.

ROTH, Ariel A. Some Questions about Geochronology. Origins, 2/1986. Loma Linda University, Kalifornie: Geoscience Research Institute.

ROTH, Ariel A. Those Gaps in the Sedimentary Layers. Origins, 2/1988. Loma Linda University, Kalifornie: Geoscience Research Institute.

SMITH, A. Wilder. Přírodní vědy neznají žádnou evoluci. Řím: Křestanská akademie, 1981.

WINTER, Michael. Du manque de fiabiblite des detations par le Carbone 14. Les Nouvelles du CESHE 9/1984, B 7500 Tournai, Belgie.