Slovník O

období Jaro a podzim 771 - 481 př. Kr.

období Válčící státy 403 -221 př. Kr.

období Východní Čou 771 -221 př. Kr.

období Západní Čou 1050 - 771 př. Kr.

oběť

obřízka

Olympias 376 – 316 př. Kr.

Omrí též Amrí vládl 886 -875 př. Kr.

Ondřej apoštol ? - cca 60

Onias III. veleknězem cca 185 – 175 př. Kr.

Onomakritos cca 530 - 480 př. Kr.

orient

Origenes 185 - 253

ortodoxie

ostrakismus

Ozeáš cca 2.pol. 8. stol. př. Kr.

Oziáš vládl cca 809 – 759 př. Kr.

zpět:  Abecední seznam slovníků