Slovník M

Mabillon Jean 23. 11. 1632 – 27. 12. 1707

Madona

Magadhská říše

magie

Mahávíra cca 599 – 527 př. Kr.

majuskule a minuskule

makedonská říše

Malthus Thomas Robert 1766 – 1834

Manasses vládl cca 699 - 645 př. Kr.

manismus

Marcel I. papež ? - 16. 1. 309

Marcel II. papež 6. 5. 1501 - 1. 5. 1555

Marcelín papež ? - 25. 10. 304

Marcion (Markión) cca 110 - 160

Marcus Aurelius Antoninus Augustus 26. 4. 121 – 17. 3. 180

Mardokaj (Mordechaj, Mardochej)  přelom 6. a 5. stol. př. Kr.

Marek (evangelista) 1. století

Marek papež ? - 7. 10. 336

marga

margo

Maria (matka Ježíše)

Marinus I. papež ? - 15. 5. 884

Marinus II. papež ? - ?. 5. 946

Martin I. papež 600 - 16. 9. 655

Martin IV. (II.) papež cca 1210-1220 - 28. 3. 1285

Martin V. papež 1369 - 20. 2. 1431

martyrologium

Martyrologium Polykarpovo

masoretský text

Matouš (evangelista) 1. století

Maurjové

Maxentius Marcus Aurelius Valerius mezi 275 – 283; + 28. 10. 312

Maximinus Thrax (Gaius Iulius Verus Maximinus) cca 173 – 10. 5. 238

meditace

Melsichedech

Melitón ze Sard 2. století

Memfis

Mencius 371 - 289 př. Kr.

Meni cca 3ooo let př. Kr.

mesiáš

Mezopotámie

Micheáš cca 8. stol. př. Kr.

mikroevoluce

Mikuláš I. Veliký papež cca 800 - 13. 11. 867

Mikuláš II. papež cca 980 - 27. 7. 1061

Mikuláš III. papež cca 1225 - 22. 8. 1280

Mikuláš IV. papež 30. 9. 1227 - 4. 4. 1292

Mikuláš V. papež 14. 11. 1397 - 24. 3 1455

Mikuláš V. vzdoropapež cca 1275 - 16.10.1333

Miller Stanley 1930 - 2007

milosrdenství

Miltiades papež ? - 11. 1. 314

misie

mnich

modlitba

modloslužba

Moffat James 1870 - 1944

Mohamedd ibn Ishak cca 704 - 768

Mohendžodaro

Mojžíš cca13. stol. př. Kr.

monastýr

monismus

monofyzitismus

monoteismus

montanismus

Montanus 2. stol.

morálka

mravnost

mše svatá

Muo-ti 500 - 396 př. Kr. nebo 479 - 381 př. Kr.

Muratori Antonio Ludovico 21. 10. 1672 - 23. 1. 1750

muslim

mutace

mykénská civilizace

mystéria

mysticismus

mýtus

zpět:  Abecední seznam slovníků