Slovník K

Ka

kadidlo

Kájus papež ? - 22. 4. 296

Kalixt I.  papež ? - 14. 10. 222

Kalixt II.  papež cca1060 - 13. 12. 1124

Kalixt III.  papež 31. 12. 1378 - 6. 8. 1458

Kalixt III.  vzdoropapež 12. stol.

Kambýsés II. vládl 530 – 522 př. Kr.

kánon

Kassandros 350 – 297 př. Kr.

kataklyzma

katecheze

katechumen

klášter křesťanský

Klement Alexandrijský cca 140 - cca 215

Klement I. papež ? - cca 101

Klement II. papež cca 1005 - 9. 10. 1047

Klement III. papež 1130 - 9. 10. 1047

Klement III. vzdoropapež ? - 20. 3. 1191

Klement IV. papež 23. 11. 1190 - 29. 11. 1268

Klement V. papež cca 1264 - 20. 4. 1314

Klement VI. papež cca 1291 - 6. 12. 1352

Klement VII. papež 26. 5. 1478 - 25. 9. 1534

Klement VII. vzdoropapež 1342 - 16. 9. 1394

Klement VIII. papež 24. 2. 1536 - 3. 3. 1605

Klement VIII. vzdoropapež cca 1369 - 28.12. 1446

Klement IX. papež 28. 1. 1600 - 9. 12. 1669

Klement X. papež 13. 7. 1590 - 22. 7. 1676

Klement XI. papež 23. 7. 1649 - 19. 3. 1721

Klement XII. papež 7. 4. 1652 - 6. 2. 1740

Klement XIII. papež 7. 3. 1693 - 2. 2. 1769

Klement XIV. papež 31. 10. 1705 - 22. 9. 1774

Kleopatra Alexandra cca 2. polovina 4. stol. př. Kr.

Kleopatra VII. cca 69 – 30 př. Kr.

klérus - duchovenstvo

kletba

Kletus papež ? - cca 88

kodex

Kodžiki

Konon papež ? - 21. 9. 687

koncil

Konfucius 551 - 479 př. Kr.

Konstantin I. Veliký cca 275 až 285 - 22. 5. 337

Konstantin II. vzdoropapež 8. stol.

Konstantin papež 664 - 9. 4. 715

Kornberg Arthur 1918

Kornelius papež ? - 20. 6. 253

Kósalsko

kosmologie

Kryštof vzdoropapež ? - 904

křest

Křtitel Jan 1. století

Kumrán (Qumran)

Kuš

Kybelé (Cybele))

Kýros II. Veliký vládl cca 559 – 530 př. Kr.

zpět:  Abecední seznam slovníků