Seznam článků

SHRNUTÍ

Podíváme-li se blíže na definici Alláha, nastává ve výkladu několik problémů. Mohamed tvrdí, že není boha mimo Alláha. Položme si otázku: Kde se vzal? Izraelité měli po tisíciletí svého milujícího monoteistického Boha, který se nazýval Jahve (popř. Hospodin). Lidé s ním byli v kontaktu skrze proroky, měli své kněze, oběti, posvátné knihy a vypracovaný náboženský systém. Pokračováním tohoto kultu jednoho Boha jsou křesťané. Bůh své věřící „hýčkal“, popřípadě trestal, záleželo na jejich chování. Dalo by se říct, když pomineme lidské chyby, že existovala oboustranná spokojenost. Bůh říká: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe (kráceno). V sedmém století Bůh zjišťuje, že není Bůh, ale Alláh. Všichni jeho proroci a věřící to prostě nepochopili, a tak musí zachránit situaci, a proto posílá neznámému Mohamedovi na druhém konci světa svého archanděla Gabriela, aby to rychle napravil. Protože měl Bůh „skluz“, aby vše urychlil, mění svá původní přikázání o lásce, a tak skrze Mohameda dává příkaz viz. Verš meče 9:5 „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.“ Takto by se dalo pokračovat poměrně dlouho. Pedofílie, sňatky s nezletilými, bití manželek, zabíjení odpadlíků, sekání rukou a nohou, kamenování a další podobné pravděpodobně od Boha nebude. Položme si opět otázku ze začátku odstavce: Kde se Alláh vzal? Je to dílo lidských rukou, nebo bůh, kterého je možno pochopit teprve skrze Proroka Mohameda? Odpověď nechám na každém z vás.

Podíváme-li se, jaké atributy musí Bůh mít, aby byl Bohem (viz. Definice Boha), tak Alláh tyto předpoklady nesplňuje. I toto náboženství musíme odmítnout jako klamavé a plné dezinformací (viz. např. takíja).

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Džihád [on-line], Poslední aktualizace 29. 5. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Džihád

Hadís [on-line], Poslední aktualizace 7. 5. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hadís

Islám [on-line], Poslední aktualizace 26. 5. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Islám

Ka'ba [on-line], Poslední aktualizace 22. 5. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka'ba

Mohamed [on-line], Poslední aktualizace 7. 6. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed

Náboženství předislámské Arábie [on-line], Poslední aktualizace 18. 8. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://www.david-zbiral.cz/Predislam.htm

Proselytismus [on-line], Poslední aktualizace 27. 3. 2012 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Proselytismus

Předislámská Arábie [on-line] [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://www.nippur.cz/materialy/septima/Predislamska_doba_Muhamma_4pravoverni_chalifove.pdf

Sunna [on-line] [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/sunna/

Sunna [on-line], Poslední aktualizace 15. 6. 2006 [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=92532&s_lang=2&detail=1&title=sunna

Sunnité a Šíité [on-line], [Citováno 7. 6. 2012], Dostupné na: http://atllanka.net/index.php?clanek=48

Úvod do islámu [on-line] [Citováno 7. 5. 2012], Dostupné na: http://pravdaoislamu.cz/index.php/eknihovna/

Úvod do světa islámu [on-line] [Citováno 7. 5. 2012], Dostupné na: http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=554&Itemid=75

Ostatní dokumenty

BACULÁKOVÁ, Martina. Formální prameny islámského práva (Korán, Sunna). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta právnická, 2011

ELLADE, Mircea. CULIANU, Ioan P. Slovník náboženství Praha: Argo, 2001, ISBN 80-7203-393-X

HRBEK, Ivan. Vznešený korán. Praha: A.M.S. Trading, 2007, ISBN 978-80-902419-0-9

KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-613-1

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

KUBÍK, Martin. Islámský právní systém. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta právnická, 2010

KUNCOVÁ, Sabina. Islámská eschatologie. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filosofická, 2008

PODLEŠÁK, Jan. Dějiny náboženství (Živé náboženské systémy). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra společenských věd, 1997

VLKOVÁ, Nikola. Lidská práva v islámu prizmatem českých médií. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filosofická, 2010