Seznam článků

BOHOSLUŽBA

Islám nezná bohoslužbu ve smyslu křesťanském nebo židovském. Jedinou bohoslužbou je pět každodenních modliteb, jejichž začátek ohlašuje muezzin – vyvolávač z minaretu. Tyto modlitby jsou závazné pro každého dospělého muslima. Modlitby se konají pod vedením imána – předříkávače („duchovního“). Islámská svatyně – mešita je v podstatě pouze modlitebna. Nejsou v ní ale uloženy posvátné spisy jako např. v synagoze. V mešitě není oltář, ani sochy nebo obrazy, v islámu platí zákaz figurálního zobrazení. Součástí mešity je kazatelna, ze které imán pronáší v pátek, tj. ve sváteční den islámu, během společné modlitby kázání.