Seznam článků

SHRNUTÍ

Hodnocení keltského náboženství je problematické z několika důvodů. Zásadním problémem je, že nemáme žádné přímé keltské prameny. Druhým problémem je současná románová popularizace keltských tradic a náboženství, která se zcela vymyká realitě. Musíme počítat i s tím, že prameny z Interpretio romana jsou psány tendenčně. Zaměříme-li se na prokazatelná fakta, můžeme konstatovat, že postrádáme monoteismus, milující bytost. Keltské náboženství neodpovídá na zásadní otázku, kdo jsem, kam kráčím a k čemu to je dobré. I když Keltové tvrdí, že lidská duše je nesmrtelná, reinkarnace neřeší otázku, co je nosnou součástí lidské bytosti. Je to duše, která si pamatuje předchozí těla a minulé životy, nebo naopak tělo je nadřazeno duši? Lidské bytí potom postrádá smysl, nehledě na to, že je nepoměr mezi těly a dušemi. Vezmeme-li v úvahu, že dnes žije cca šest miliard lidí a v období starého Říma to zřejmě nebyla ani miliarda, kde byl zbytek duší, když nebyla těla k dispozici? Je konečný počet duší, nebo vznikají další (a jak)? Dalším problémem jsou lidské oběti. Nevím, jak může být bohu příjemná oběť v podobě upalovaných, podřezaných nebo ukřižovaných lidí. I kdyby bylo vzato v úvahu, že se to bohům líbí, co potom nešťastníci, kterým byla provrtána bránice a z jejich křečí a barvy krve bylo věštěno jenom z důvodu, jestli bude dobrá úroda, popřípadě vyhraji-li nějakou válku. Toto náboženství musíme odmítnout podobně jako všechna předchozí. Závěrem ještě k novopohanství. Mám odůvodněné podezření, že většina jeho přívrženců nemá ani tušení, o čem jejich víra je. A ti, kteří chtějí opravdu toto náboženství obnovit, budou mít zřejmě problémy s trestním právem, protože vražda je vražda, byť se jí říká oběť.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Co skutečně víme o keltském náboženství doby [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.taxoft.cz/nemeton/filosof/karl/01.htm

Druid [on-line], Poslední aktualizace 7. 11. 2011 [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druid

Druidové | Magie a náboženství druidů [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.keltove.cz/view.php?cisloclanku=2005113089

Druidové – šamani Keltů [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.akropolis.cz/default.asp?page=document&4=10003119

Druidové v proměnách doby [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.taxoft.cz/nemeton/filosof/druidove.php

Druidismus a náboženství Keltů [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.fantasyplanet.cz/clanek/druidismus-a-nabozenstvi-keltu

Galie [on-line], Poslední aktualizace 1. 3. 2012 [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Galie

Keltové [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.antiskola.eu/referaty_cz/index.php?page=show_detail&come_from=home&id=13372&cast=4

Keltové [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://druidova.mysteria.cz/UVAHY_A_ZAMYSLENI/O_NOVOPOHANSTVI.htm

Keltská mytologie [on-line], Poslední aktualizace 9. 2. 2012 [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltská_mytologie

Náboženství Keltů druidů [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.archeolog.cz/encyklopedie/keltske-nabozenstvi/

Keltské náboženství [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://www.keltove.info/nabozenstvi.html

Keltské náboženství a mytologie [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://encyklopedie.vseved.cz/keltské+náboženství+a+mytologie

Keltové-náboženství,druidové,posvátné lesy,stezky... [on-line], [Citováno 5. 3. 2012], Dostupné na: http://amatorypair.blog.cz/0704/keltove-nabozenstvi-druidove-posvatne-lesy-stezky

Ostatní dokumenty

EDEL, Momo a WALLRATH, Bertram. Keltové duchovní děti Evropy. Horní n. 5, Olomouc: Fontána, 2009, ISBN 978-80-7336-524-0

HRABÁKOVÁ, Luďka. Stručné dějiny kultury. Liberec: Technická universita v Liberci, 2011

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

MORÁVEK, Václav. Lidská oběť ve starověké Evropě. Pardubice: Universita Pardubice, Fakulta filozofická, 2007

VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie keltské mytologie. Praha: Libri, 2009, ISBN 80-7277-066-7