Seznam článků

SHRNUTÍ

Podíváme-li se na panteon egyptských bohů, vidíme, že je v příkrém rozporu s úvodní definicí Boha. Žádný egyptský bůh nesplňuje atributy Boha nestvořeného, Pána všeho. Je nemožné, aby Bůh byl svazován lidskou magií, plodil další bohy a měl své ka. Člověk, byť by to byl faraon, nemůže být zároveň bohem. Kolik let svého života si může přidat coby bůh? I když přihlédneme k pokusu zavést monoteistický kult v podobě boha Amona, stále to je jeden bůh z mnoha, navíc s atributy nadefinovanými egyptskými knězi. Je-li milující Bůh, který se o mě stará, potom přece nepotřebuji žádnou magii, ani věštby, protože vím, že chce pro mě to nejlepší. Egyptské bohy a náboženství musíme odmítnout, i když se může na první pohled jevit jako zajímavé.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Astrologie [on-line], Poslední aktualizace 7. 8. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#Egyptsk.C3.A1_astrologie

Atum [on-line], Poslední aktualizace 5. 5. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atum

Bes (bůh) [on-line], Poslední aktualizace 25. 6. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bes_(Bůh)

Devatero [on-line], Poslední aktualizace 14. 6. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Devatero

Doba a místo vzniku astrologie [on-line], [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://www.inext.cz/astrologician/dobastro.htm

Faraon [on-line], Poslední aktualizace 2. 7. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Faraon

Maat [on-line], Poslední aktualizace 21. 8. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maat

Meni [on-line], Poslední aktualizace 7. 6. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Menes

Re (bůh) [on-line], Poslední aktualizace 6. 5. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ré

Staroegyptské čarodějnictví [on-line], [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://www.grimoar.cz/fl_01/fl_01a01.php?

Starověk [on-line], Poslední aktualizace 21. 6. 2011. [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Starověk#Egypt_2

Úvod do egyptologie [on-line], [Citováno 25. 8. 2011], Dostupné na: http://egyptologie.lixa.cz/

Ostatní dokumenty

JANÁK, Jiří. Staroegyptské náboženství. Díl I. Praha: OIKOYMENH, 2009

JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005.

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984