Seznam článků

SHRNUTÍ

V Číně neexistují různá náboženství, taoismus nebo konfucianismus. Číňan může být současně taoistou nebo konfuciánem. Vše se prolíná, člověk si vybírá, co je pro něj nejpřijatelnější, co ho momentálně nejvíce oslovuje. Není zde dán pevný řád. V obou náboženstvích, která původně vznikla na základě filozofie a etiky nacházíme neuvěřitelné množství bůžků a zbožštění lidí. Nauky těchto náboženství nemůžeme přijmout za své. Jsou totiž kompletně vytvořeny lidmi a postrádají odpovědi na základní lidské otázky, např. co je po smrti, nenacházíme zde osobního a milujícího Boha.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Buddhismus v Číně [on-line] [Citováno 19. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus_v_Číně

Taoismus a konfucianismus [on-line] [Citováno 12. 4. 2011] Dostupné na: http://is.muni.cz/www/137451/1782221/religionistika.pdf

Taoismus a konfucianismus [on-line] [Citováno 12. 4. 2011] Dostupné na: Konfucius http://zivotopisyonline.cz/konfucius-zakladatel-prvni-filosoficke-skoly-ciny/

Ostatní dokumenty

KRUMPOLC, Eduard. Fundamentální teologie. Skripta část I. a II. Olomouc: Cyrilometodějská teologické fakulta, pobočka Olomouc, 2001

KUBALÍK, Josef. Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1984

PODLEŠÁK, Jan. Dějiny náboženství (Živé náboženské systémy). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Katedra společenských věd, 1997