Nahlédli jsme do několika základních teorií o vzniku života. Proti sobě stojí dva tábory. Jeden, možná početnější, hovoří o náhodě, druhý naopak jasně říká, že vše pochází od stvořitele, prvotního hybatele, kterého jsme pojmenovali Bůh.

Jsme svým způsobem opět na počátku, kde je tedy pravda?

Přikloníme-li se k první skupině, musíme přiznat, že vše je dílo náhody. Pro zopakování uvedeme závěry, které z tohoto tvrzení vycházejí:

Vesmír nemá za cíl vznik života, nemá žádný účel. Ani život člověka nemá cíl nebo smysl. Nevíme, proč hmota obživla a sama se organizuje. Neumíme odpovědět na otázku, proč existujeme. Ono to ani není důležité. Jsme pouze hmota, jejímž jediným cílem je přežít za každou cenu. Jsme dílo nahodilosti, které dnes je a zítra není. Podíváme-li se na výčet těchto tvrzení, není to moc povzbudivé. Vnitřně cítíme, že něco není v pořádku.

Druhý tábor zastupují bibličtí kreacionisté. Tvrdí, že život je vysoce sofistikovaná záležitost, musí proto mít svého tvůrce. Navíc to nemůže být nějaký neosobní tvůrce, který svět sice stvořil, ale zbytek dění života nechal napospas vlastnímu vývoji. Tvořitel, či stvořitel, je osobní, plně zainteresovaný na běhu světa a života jednotlivce. To jim dává odpověď na otázky ohledně dění a věcí, které přesahují hmotu. Vědí, odkud pochází pojmy, jako je spravedlnost, smysl pro krásu nebo lásku. Díky svému stvořiteli vědí, že máme rozum, abychom o věcech přemýšleli. Vůli, pomocí které dané myšlenky uvádíme v čin a svědomí, kterým zhodnotíme, jestli to, co děláme, je opravdu správné. Z toho vyplývá mravní otázka činu. Nezabijeme hmotu v rámci boje o výhodnější pozici v řetězci přežití, ale určitého člověka.

Můžeme konstatovat, že v pro nás známém světě je řád, účelnost a děje, které přesahují hmotu. Z toho vyplývá:

PROKAZATELNĚ EXISTUJE STVOŘITEL VESMÍRU, SVĚTA, ŽIVOTA A ČLOVĚKA. NAZÝVÁME HO BŮH.

Díky tomu se nabízejí další otázky. Je-li osobní Bůh, stvořitel všeho, jaký je vztah Boha ke mně a obráceně, jaký je můj vztah k Bohu? Tuto problematiku řeší náboženství. Společně zjistíme, kde se vzalo, co obnáší a jaká jsou hlavní světová náboženství. Dozvíme se, co je a co není náboženství. Budeme postupovat stejným způsobem jako v kapitole Důkazy Boha.