KREACIONISMUS BIBLICKÝ

bývá někdy nesprávně zaměňován za kreacionismus inteligentního designu. Biblický kreacionismus totiž vychází z předpokladu, že svět byl stvořen Bohem, kreacionisté inteligentního designu pouze dospívají k názoru, že vznik vesmíru, světa a všeho živého na něm nese určité stopy inteligence. Na otázku, kdo, nebo co je nositelem této inteligence, teorie inteligentního designu neodpovídá, protože tato otázka je svou povahou metafyzická. Inteligentní design (dále ID) je protialternativa k přírodnímu vysvětlování evoluce, tedy darwinismu. Kreacionisté ID tvrdí, že i když nejsou přímo pozorovatelné důkazy, které ukazují na povahu inteligentní příčiny, dají se vyvodit. Např. hodinky zcela jistě vytvořil hodinář. Stoupenci ID se nezabývají klasickou evoluční chronologií, někdy ji i přijímají. Též i souhlasí s možností omezené evoluce – mikroevoluce. Zároveň svými výzkumy dokazují, že mutace a selekce nemohou vysvětlit vznik a tvorbu organizmů, ani možnost vzniku života z neživé hmoty. Většina obhájců ID jsou přírodovědci, filozofové a historikové.

Některá tvrzení kreacionistů ID

Ke každé události je třeba vybrat jedno z vysvětlení, jestli se jedná o pravidelnost, náhodu nebo jestli je v události obsažený plán. Díky tomu můžeme zjistit, že vyladěný je například vesmír, tedy je v něm obsažený plán. Všechny fyzikální jevy – zákony jsou vytvořeny tak, aby mohl existovat život. Existuje tedy inteligentní příčina vesmíru.

Molekuly DNA, které uchovávají genetický kód živých organismů, jsou i u jednoduchých forem života nesmírně složité. To dokazuje, že prvotní genetické informace nezbytné pro život nevznikly náhodou, ale že je v nich obsažený plán.

Biblická zpráva o stvoření člověka neznamená nutně, že Adam a Eva neměli žádné předky. Jejich těla mohl inteligentní designer připravovat po miliony let evolucí tzv. hominidů.

ARGUMENTY POPÍRAJÍCÍ KREACIONISMUS ID

Vždy, když nastane nějaký problém s vysvětlením prázdného místa, které věda zatím nezná, kreacionisté ID dosadí inteligentního designera. Až věda na problém přijde, kreacionisté přesunou designera na jiný problém. Představy zástupců ID nejsou výsledkem vědeckých postupů. Nelze tedy porovnávat teorie ID s poznatky přírodovědných oborů. I když příroda vypadá krásněji, než se zdá být nutné a člověk se domnívá, že byla stvořena pro jeho potěšení, bůh by musel být i bohem – tvůrcem vrozených vad a nemocí, potažmo smrti.

SHRNUTÍ

Kreacionismus inteligentního designu nemá nic společného s kreacionismem biblickým. Kreacionismus ID se neodkazuje na víru ve stvoření, jak je popsána v Bibli. ID si ani neklade za cíl upřesnění zdroje onoho inteligentního designera. Může jím být Bůh, nějaká neosobní prasíla, UFO, nebo cokoliv jiného. Zastánci ID jsou jak teisté, tak i ateisté, kteří nemohou popřít důkazy existence inteligentního vzorce. Ateisté nejsou ochotni uznat Boha, někteří mají tendenci uznávat, že Země byla obydlena nějakou vyšší rasou mimozemských bytostí, popřípadě, že život byl na naši planetu zavát odjinud. Tímto se ale celá argumentace vrací na začátek a nedává uspokojivou odpověď. Kreacionisté ID jsou lidé různorodých názorů, někteří Boha uznávají, jiní nikoliv. Jejich různorodost spojuje společný postup proti evoluční teorii – darwinismu, tedy proti teorii, se kterou bytostně nesouhlasí.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Co je kreacionismus?, autor: Pavel Kábrt, [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://kreacionismus.cz/co-je-to-kreacionismus/

Co je vlastně Teorie inteligentního plánu? [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.gotquestions.org/Cesky/inteligentni-plan-design.html

Evoluce a inteligentní design autor: Duncan Moore, [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.znateho.cz/duleziteotazky?id=37

Inteligentní design v souhrnu [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://inteligentni-design.navajo.cz/

Inteligentní plán [on-line], Poslední aktualizace 23. 1. 2011. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligentn%C3%AD_pl%C3%A1n

Kreacionismus [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://cs.winelib.com/wiki/Kreacionismus

Neinteligentní design [on-line], Poslední aktualizace 13. 2. 2009. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://sagan.blog.cz/0902/neinteligentni-design

Neokreacionismus – Inteligentní Design, autor: F. Mikes, [on-line], Poslední aktualizace 18. 12. 2010. [Citováno 27. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.elabs.com/van/11-graph_expl-creationism-evolutionos.htm