Voltaire  21. 11. 1694 – 30. 5. 1778

Vlastním jménem François Marie Arouet, francouzský filozof, spisovatel, publicista, historik a encyklopedista. Jako představitel raného osvícenství vedl boj proti absolutismu a církvi. Sehrál významnou roli v přípravě Velké francouzské revoluce. Napsal přes padesát literárních děl: povídek, románů, divadelních her, lyrických i epických básní, filozofických úvah, esejí a historických studií.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Voltaire [on-line], Poslední aktualizace 26. 5. 2008. [Citováno 27. 8. 2012] Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=104644&s_lang=2&title=Voltaire


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.