Vergilius Publius Maro  70 - 19 př. Kr.

Jeden z nejznámějších římských básníků v době, která je označována jako zlatý věk římské literatury. Vergilius studoval v Cremoně, Milánu a později v Římě. Zde studoval rétoriku, filosofii a matematiku. Nejznámějším Vergiliovým dílem je epos Aeneis a Zpěvy rolnické.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Publius Vergilius Maro [on-line], Poslední aktualizace 30. 12. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cato_starší


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.