Velekněz a kněz

Velekněz je označení pro kněze, který je nadřazen jiným kněžím buď rozsahem či mírou svého kněžství, nebo svým úřadem v rámci náboženského společenství nebo kněžské kasty.

Kněz je osoba, která je oprávněná v daném náboženském společenství konat bohoslužby, zejména přinášet oběti. Ve většině náboženství je kněžství celoživotní povolání, které vyžaduje nějakou přípravu, zvláštní pověření a svěcení a často i odlišný způsob života. Kněžská funkce se vyskytovala už v dávných civilizacích, bývala vázána k určitému chrámu a byla často rodová, čímž se liší od charismatické funkce například proroka.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Velekněz [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velekněz

Kněz [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kněz


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.