Varro Marcus Terentius Reatinus  116 - 27 př. Kr.

Varro byl římský polyhistor, gramatik a spisovatel. Pocházel z aristokratické rodiny, od mládí byl politicky činný. V Římě založil a spravoval knihovnu řecké a latinské literatury. Je mu přisuzováno 74 děl o více než 600 knihách (svitcích). Vcelku se zachovalo jediné dílo (Tři knihy o rolnictví), ostatní pouze ve zlomcích a citátech jiných spisovatelů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Marcus Terentius Varro Reatinus [on-line], Poslední aktualizace 29. 12. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Terentius_Varro_Reatinus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.