Tóbijáš  (Tobiáš) přelom 8. - 7. stol. př. Kr.

Biblická postava, syn izraelského vyhnance Tóbita. Je hlavní postavou biblické Knihy o Tobiášovi. Pro svoji spravedlnost je na cestách doprovázen archandělem Rafaelem, který se vydává za člověka. Tóbijáš zachraňuje svoji nastávající manželku Sáru z neštěstí. (Každý ze sedmi manželů, kteří si ji vzali, byl dříve, než spolu začali jako manželé žít, zabit démonem.) Tóbijáš na radu Rafaela obstará lék pro uzdravení slepého Tóbijášova otce Tóbita.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Tóbijáš, [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2014 [Citováno 4. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Tóbijáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.