Tóbit  (Tobiáš, Tóbijáš)  přelom 8. - 7. stol. př. Kr.

Biblická postava, otec Tóbijáše. Byl odvlečen do asyrského zajetí. Zde pomáhal svým soukmenovcům, například přes přísný zákaz pohřbíval mrtvé Izraelity. Oslepl, byl však ze slepoty vyléčen lékem, který mu přinesl jeho syn na doporučení archanděla Rafaela. Před odchodem syna Tóbijáše na cesty v předtuše smrti dává svému synu cenné rady pro šťastný život.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tóbit, [on-line], Poslední aktualizace 30. 12. 2010 [Citováno 4. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tóbit


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.