Tiglatpilesar III.  vládl 745 – 727 př. Kr.

Byl významným králem Asýrie a je považován za zakladatele novoasyrského impéria a za jednoho z nejúspěšnějších vojevůdců světové historie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tiglatpilesar III. [on-line], Poslední aktualizace 9. 3. 2013 [Citováno 31. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tiglatpilesar_III.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.