Tribut

Je finanční nebo naturální platba placená vládcem podřízeným jinému vladaři. Platilo se za zachování mírových vztahů nebo byl tribut placen ve válce poraženým státem pokořiteli. V antickém Římě je jako tribut nazývána přímá daň panovníkovi.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tribut [on-line], Poslední aktualizace 22. 7. 2014 [Citováno 2. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tribut


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.