Trifon (Tarfon) cca 70 – cca 135

Byl Žid, rabín, který pocházel z kněžského rodu. Byl nepřítelem křesťanů – židovských kacířů. Trifon přísahal, že spálí jakoukoliv knihu, kterou by měl ve vlastnictví, pokud by byla napsána křesťanským písařem (spisovatelem), a to i v případě, že by se v ní nacházelo slovo Bůh.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Rabbi Tarfon [on-line], Poslední aktualizace 25. 2. 2014. [Citováno 20. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Tarfon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.