Tetrarcha

Titul Tetrarcha byl titulem vládce čtvrtiny území. Římští dobyvatelé některých asijských území rozčlenili dobyté území na čtyři části - Tetrarchie - podle zásady rozděl a panuj. V čele tetrarchie stál Tetrarcha.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tetrarcha [on-line], Poslední aktualizace 21. 6. 2013. [Citováno 19. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tetrarcha


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.