Talmud

Je sbírka zákonů a náboženských tradic v písemné podobě, v širším smyslu se tím míní poučky vztahující se k bibli, zahrnující všechny oblasti života. Jejich vnitřní jednotu tvoří tóra, náboženský zákon, zachycený písemně v pěti knihách Mojžíšových, a civilní a trestně právní ustanovení z nich odvozená. Podobně jako bible nebyla od počátku hotovou knihou, tak se vyvíjely i právní předpisy, předávaly se ústně z generace na generaci, a nově se vykládaly při změně historických poměrů. Množství látky, ale i druhé zničení chrámu v roce 70, po němž Židé potřebovali náhradu za ztrátu náboženského centra, vedly k písemné kodifikaci ústně tradovaného materiálu v mišně. Její řády, traktáty, kapitoly a jednotlivá ustanovení vyžadovaly v dalším historickém vývoji komentář, který představuje takzvaná gemara (doplněk). Mišna a gemara tvoří dohromady talmud, který se podle dvou pozdně antických center židovství: babylónského a palestinského, vyvinul do dvou odlišných forem, v talmud jeruzalémský neboli palestinský a v talmud babylónský, z nichž jen druhý měl kanonickou platnost.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Talmud [on-line], [Citováno 3. 12. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/talmud/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.