Traktát

odborné pojednání na téma náboženství, filozofie, později i v jiných oborech; učený spis. Traktáty byly oblíbené zejména ve středověku, v současnosti se jedná spíše o rozvláčné, suchopárné pojednání.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Traktát [on-line], [Citováno 11. 7. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/traktat


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.