Tiglatpilesar I.  ? - 1076 př. Kr.

Byl významným asyrským králem a vládl v období 1114 - 1076 př. Kr. Vykonal mnoho vítězných válečných tažení. Byl vášnivým lovcem a velkým podporovatelem stavitelství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tiglatpilesar I. [on-line], Poslední aktualizace 19. 3. 2013. [Citováno 24. 5. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tiglatpilesar_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.