Tyrhenské jazyky

Etruština je dnes řazena o širší skupiny jazyků, které dostaly název „tyrhénská jazyková rodina“. Do této skupiny patří zmiňovaný jazyk z ostrova Lemnos, ale také severoitalská reatština. Raetštinou se mluvilo ještě v 6. století před naším letopočtem na severu Itálie ve východních Alpách. Známe několik krátkých nápisů v raetštině z tohoto období a jejich podobnost s etruštinou je zřejmá. Odlišnosti od etruštiny jsou pouze v některých koncovkách.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Etruskové dnes již nejsou tak tajemní... [on-line], Poslední aktualizace 23. 8. 2006 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://scienceworld.cz/lingvistika/etruskove-dnes-jiz-nejsou-tak-tajemni-1328


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.