Tylor Burnett Edward  2. 10. 1832 - 2. 1. 1917

Anglický antropolog, je považován za čelního představitele kulturního evolucionismu. Tylor se ve svých studiích snažil dopátrat původu náboženství. Dochází k závěru, že člověk se ve všech kulturách vyvíjí přibližně stejně a náboženství se vyvíjí společně s ním. Podle Tylora původ náboženství spočívá v tzv. animismu (lat. anime - duše), tedy archaické, všeobecně rozšířené víry v samostatnou duši. Víra v duši se vyvinula z dualismu lidské zkušenosti, kdy člověk byl nucen konfrontovat každodenní zkušenosti se zážitky např. ze spánku. Nedokázal si racionálně vysvětlit rozdíl mezi lidmi ve snech a těmi „opravdovými“, potřeboval si vysvětlit rozdíl mezi mrtvým a živým tělem apod. Výsledkem těchto protikladných zkušeností a úsilí o vysvětlení se stala víra, že člověk má samostatnou duši, která stojí mimo každodenní zkušenost a mimo hmotný svět. Tyto představy vedly k polyteismu, který později vyústil až v monoteismus.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Edward Burnett Tylor [on-line], Poslední aktualizace 2. 2. 2012. [Citováno 27. 8. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.