Tripitaka  (Tipitaka)

Je souhrnný název pro buddhistické kanonické texty. Existuje mnoho různých verzí, přičemž nejznámější je Pálijský kánon théravádinské školy, pojmenovaný podle jazyka, v němž byl původně napsán. Tipitaka se skládá ze dvou slov. Ti označuje číslovku tři a pitaka, v překladu znamená koš. Překlad tedy zní Trojí koš, případně "trojkoš".

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Tripitaka [on-line], Poslední aktualizace 25. 12. 2010. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tripitaka


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.