Traianus Ulpius Marcus  53 - 117

Česky Traján, římský císař od roku 98. Své největší úspěchy Traján získal jako vojevůdce. Římská říše díky jeho válečným výpravám dosáhla svého nejzazšího rozsahu, rozprostírala se od nynějšího Skotska až po Irák. Při tažení ale Traianus onemocněl a v roce 117, při návratu do Říma, v Kilíkii zemřel. Traján též ve snaze zachránit pohanství zakázal zavádět nový kult bez státního svolení a vydal zákon proti tajným spolkům. Obou zákonů bylo použito i proti křesťanům a nastala velká pronásledování.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Traianus [on-line], Poslední aktualizace 19. 1. 2013. [Citováno 12. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Traján


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.