Tóra

Ve vlastním smyslu znamená tóra návod a poučení židovského národa, uložené v pěti starozákonních knihách Mojžíšových. Tórou se míní zákon bytí stvoření Božího a etický zákon, podle něhož se člověk chová před Bohem zodpovědně. Jako reprezentace stvořitelského řádu, jakého se dostalo Mojžíšovi ve zjevení na hoře Sinaji, je tóra podle tradičního židovského pojetí věčná a existovala už před stvořením světa. Obsahuje řadu zákonných ustanovení, která vykládá a rozvádí talmud.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Tóra [on-line], [Citováno 10. 6. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/tora/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.