Titus  1. století

Konvertita z pohanství, spolupracovník sv. Pavla. Ten ho ustanovil biskupem na Krétě. List sv. Pavla Titovi patří mezi tzv. pastýřské listy Nového zákona.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Titus [on-line], [Citováno 18. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/titus/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.