von Tischendorf Konstatntin  18. 1. 1815 – 7. 12. 1874

Konstantin von Tischendorf byl saský teolog. Do dějin se zapsal především tím, že v čtyřicátých letech devatenáctého století rozluštil Efrémův kodex, starořecký biblický rukopis z pátého století obsahující Nový zákon, a tím, že v roce 1859 objevil pro moderní svět v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji Sinajský kodex, biblický rukopis s Novým zákonem ze století čtvrtého. Specializovat na textovou kritiku Nového zákona. Jeho cílem se stalo pracovat s co nejstaršími rukopisy, aby měl před očima co nejvěrnější kopii původního textu. Školu ukončil doktorátem v roce 1838.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Konstantin von Tischendorf [on-line], Poslední aktualizace 12. 7. 2012. [Citováno 11. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Tischendorf


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.