Timotej  ? – cca 80

Jeho matka byla židovkou, ale otec pohanem. Byl prvokřesťanský biskup, žák a spolupracovník apoštola Pavla. Dle tradice patřil mezi 70 učedníků Ježíšových. Pavel ho chválí jako znalce Písma. Jeho matka Euniké a babička Lois byly zbožné ženy, patrně křesťanky. Timotej se několikrát vyskytuje jako Pavlův písař v epištolách a jsou mu adresovány dvě z tzv. pastorálních epištol, První list Timoteovi a Druhý list Timoteovi. Podle tradice Pavel vysvětil Timotea na biskupa v roce 65 a poslal do Efesu. Cca v roce 80 se Timoteus postavil proti pohanskému průvodu a byl davem ubit a ukamenován.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svatý Timoteus [on-line], Poslední aktualizace 30. 1. 2013. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Timoteus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.