Thúkydidés   cca 460 - ? př. Kr.

Byl řecký historik, politik, autor klasického díla Dějiny peloponéské války. Je považován za prvního autora pragmatického dějepisectví. Podle jeho teorie má historie přispívat k výchově dobrého státníka, důsledně odmítá jakékoli zásahy bohů ve výkladu a snaží se o objektivitu. O jeho životě víme málo. Jeho otec se jmenoval Oloros. Thúkydidés zemřel neznámo kdy a kde, víme jen, že neznal události mladší než z roku 399 př. Kr.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Thúkydidés [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013. [Citováno 14. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Thúkydidés


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.