Thietmar Merseburský  25. 7. 975 - 1.12. 1018

Byl biskupem v Merseburku a známým kronikářem. Ve svém díle se věnoval především dějinám Saska, ale zachytil také mnohé důležité informace o Čechách a Polsku. Mezi lety 1012 a 1018 Dětmar diktoval dílo Chronicon neboli Kroniku, obsahující osm knih, které se zabývají obdobím mezi léty 908 a 1018. Při psaní historie časnějších let vychází z díla mnicha Widukinda z Corvey a dalších zdrojů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dětmar z Merseburku [on-line], Poslední aktualizace 11. 9. 2011. [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Thietmar_z_Merseburgu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.