Theodoretos z Kyrrhu  393 - 457

Roku 423 se stal mnichem a byl nucen pod nátlakem přijmout biskupský stolec v Kyrrhu. Jeho hlavní přínos pro teologii spočíval v jeho učení o osobě Ježíše Krista. Na koncilu v Efezu byl Theodoretos sesazen a poslán do vyhnanství. O dva roky později byl na Chalkedonském koncilu, kde odsoudili Nestoria, znovu uveden do svého úřadu. Theodoretos byl plodným autorem a věnoval se psaní apologetických spisů. Sepsal rovněž Církevní dějiny, zachycující období od r. 325 do r. 428.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Theodoretos z Kyrrhu [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2013 [Citováno 12. 13. 2013], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodoretos_z_Kyrrhu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.