Tertulián  cca 160 - 220

Latinský církevní spisovatel měl právnické a řečnické vzdělání. Jeho spisy, napsané v řečtině a latině, se ztratily až na Apologeticum (Obrana). Vyjadřoval se rigorozním způsobem ke svátostem a zastával názor, že i pohané by mohli jednat křesťansky, protože to odpovídá „povaze lidské duše“. Jeho rostoucí odcizení oficiální nauce ho přivedlo kolem r. 207 do sekty montanistů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tertulián [on-line], [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/tertulian/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.