Teosofie

všechna mystická učení založená na bezprostředním intuitivním zření boha a světových tajemství. Na rozdíl od oficiálních církví zdůrazňuje teosofie osobní mystickou zkušenost. V teosofii se mísí náboženská víra a určitý druh myšlenkového a intuitivního zkoumání světových problémů. Toto učení rozvinula H. P. Blavatská. Učení H. P. Blavatské (*1831 – †1891) a jejích následovníků, jež se utvářelo pod vlivem bráhmanismu, buddhismu a hinduismu (zejména učení o ;karmě), ale také okultismu a některých prvků gnosticismu a má výrazně synkretický charakter. Blavatská založila v roce 1875 v New Yorku Teosofickou společnost. Teosofie odmítá historické formy náboženství a hledá společný smysl různých náboženství, směřuje k vytváření jakéhosi univerzálního náboženství, které je na této úrovni protějškem sjednocovacích snah tzv. ekumenického hnutí. Teosofie se snaží nahradit tradiční náboženství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Teosofie [on-line], Poslední aktualizace 10. 8. 2011. [Citováno 9. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Theosofie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.