Teofil Antiochijský  cca +180

Byl antický řecký filosof, který se obrátil na křesťanství a stal se apologetou v Antiochii. Theofilos není přítelem řeckého vzdělání, apologetou byl však velmi schopným a vzdělaným. V Antiochii sepsal své tři knihy Autolykovi, příteli, který křesťanskou zvěstí opovrhoval. Argumentuje jako zkušený řecký filosof. Ve své první knize vyznává přede vším odkázanost člověka na zjevení, jen tak lze dosáhnout poznání Boha. Nabádá k řádnému životu a káže o duchovní slepotě nespravedlivých. Druhá kniha je nesena tématem vyučujícím o Boží podstatě, o teologii Logu Druhá kniha se tak chápe obsahu zjevení a zabývá se jím podrobně. Dává vyniknout biblickému pojetí Stvoření v protikladu k řecké mytologii. Třetí kniha popisuje Písmo svaté jako prostředek zjevení, který svou starobylostí překonává všechna zjevení a mýty. Zahrnuje do této knihy rozsáhlý výpočet trvání světa a stanovuje tak trvání světa na 6000 let. Vypočítává i datum narození Krista na 5500 let. Vedle toho je obsahem knihy také plno argumentů obhajující řádnost křesťanského života. Hájí zde křesťany z nařčení, kteří se měli údajně oddávat nemravnostem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Theofilos z Antiochie [on-line], Poslední aktualizace 16. 9. 2012. [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Theofilos_z_Antiochie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.