Talisman

"Posvěcený předmět", "kouzelný obraz", je předmět nadaný mocí, který má svému majiteli přinést štěstí. Naproti tomu amulet se nosí k odvrácení neštěstí.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Talisman [on-line], [Citováno 10. 6. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/talisman/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.