Tacitus Cornelius Publius  cca 55 – 115

byl významný římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců. Po konzulátu (97) za císaře Nervy začal s prací na svém největším dějepisném díle, Dějinách, které sahalo snad až do počátku vlády císaře Hadriána. Tacitus si pro své psaní stanovil zásadu bez hněvu a stranění (sine ira et studio) - tedy objektivního podávání zpráv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tacitus [on-line], Poslední aktualizace 16. 1. 2012. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tacitus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.