Tacián Syrský  (Tatian)

Byl křesťanský apologeta 2. století, původem z východní Sýrie nebo spíše Asýrie. Křesťanskou víru přijal pravděpodobně v Římě, kde byl žákem Justina Mučedníka. Z Říma však patrně okolo roku 172 odešel a vrátil se do Syrie, možmá pro svůj extrémní asketismus. Patřil patrně do skupiny Enkratitů, kteří odmítali manželství a při křtu vyžadovali závazek celibátu, podle některých byl i gnostik. Tacián patří jako Syřan k apologetům, kteří podceňovali řecké vzdělání a řeckou filozofii. Z jeho vlastního díla se zachovala útočná Řeč k Řekům, kde odmítá řeckou učenost, umění i literaturu. Mnohem výzanmnější je jeho Diatessaron - harmonizace čtyř evangelií do jednoho díla, která se v Sýrii užívala až do 5. století a zachovala se i v mnoha překladech. Taciánovo zpracování pravděpodobně ovlivnilo i některé staré rukopisy Nového zákona.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tacián Syrský [on-line], Poslední aktualizace 30. 5. 2012. [Citováno 16. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tacián_Syrský


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.