Šalomoun  ? - cca 931 př. Kr.

Šalomoun – byl jeden z mladších synů krále Davida (matka Betsabe) a izraelský král, který vládl přibližně 970–931 př. Kr. Za jeho vlády dosáhlo království největšího rozmachu. Svědčí to o tom, že jeho mnohá rozhodnutí byla velmi moudrá (a jeho jméno se užívá jako synonymum pro moudrého člověka).

Myšlenky převzaty a uspořádány z: Šalomoun [on-line], Poslední aktualizace 8. 2. 2014 [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šalomoun


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.