Šógun

Šógunové byli vojenští vládci (regenti císaře) Japonska a představovali v Japonsku výkonnou moc od roku 1192 do roku 1867 Šógun je zkrácenina titulu Sei-i Taišógun, čímž je míněn „vojevůdce/generál, který bojuje proti barbarům“. Administrativa, prostřednictvím které šógun vládl, se nazývala bakufu neboli „stanová vláda“. Pojem původně označoval velitelský stan při taženích proti barbarům.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Šógun [on-line], Poslední aktualizace 13. 4. 2011 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šógun


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.