Šingon

Česky Škola pravých slov, je jednou z hlavních škol japonského buddhismu. Založil ji buddhistický mnich Kúkai na počátku období Heian (794 - 1185) Dodnes patří šingon k nejvýznamnějším a nejrozšířenějším buddhistickým proudům v Japonsku. Ústřední postavou školy šingon je buddha Vairóčana. Ten měl vyložit nauku (absolutní pravdu), která je určená jen pro zasvěcené mnichy. Tradice se tak předávala ústně z učitele na žáka a nebyla určená laikům. Díky tomu patří šingon k esoterickému proudu buddhismu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Šingon [on-line], Poslední aktualizace 16. 12. 2010 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šingon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.